NEVRUZ VE SUMER BEREKET KÜLTÜ AYNI KAYNAK DEĞİL Mİ?

Muazzez İlmiye ÇIĞ
2016 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Öz Sumerliler insanlık tarihinin en eski kavimleri arasında yer almaktadır. Başta "yazı" olmak üzere kültür ve uygarlık simgesi birçok buluşun da Sumerlilere ait olduğu bilinmektedir. Türkler de tıpkı Sumerliler gibi insanlık tarihinin en eski kavimleri arasında yer almaktadır. Bu durum beraberinde "Peki Sumerliler ve Türkler arasında bir bağ var mıdır?" sorusunu akla getirmektedir. Başta Sumer belgeleri olmak üzere birçok bilgi ve belge Sumerliler ve Türkler arasında yakın bir ilişki olduğunu
more » ... ir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu makalede tarihte ve bugün bütün Türk boyları arasında kutlanan nevruzun Sumerliler tarafından da kutlandığına dair bilgilere yer verilmektedir. Anahtar Sözcükler: Sumerliler, Türkler, nevruz, yeni gün. ARE NOT NOWRUZ AND THE SUMERIAN FERTILITY CULT OF THE SAME ORIGIN? Abstract The Sumerians are among the oldest societies of the history of humanity. Many important inventions that are the symbols of culture and civilization, primarily "writing", are known to be first developed by the Sumerians. The Turks, like Sumerians, are also among the most ancient societies of human history. It brings to mind the question "Is there a link between the Sumerians and the Turks?" A great deal of information and a large number of documents, especially Sumerian documents, clearly reveal that there is a close relation between the Sumerians and the Turks. This paper includes information on the fact that Nowruz celebrated in the past and still today by all the Turkish tribes was also celebrated by the Sumerians.
doi:10.7884/teke.675 fatcat:5ellytzrcfc3zau7q7puz5ot3u