Fašizmo interpretacijos ir dabartinė ideologinė kova

Izraelis Lempertas
2014 Problemos  
Straipsnyje kritikuojamos fašizmo interpretacijos dabartinės ideologinės kovos kontekste, siekiama įvertinti skirtingų klasinių interesų poveikį fašizmo interpretacijoms ir jo tyrinėjimų rezultatams. Buržuazinių fašizmo tyrinėtojų ideologinė funkcija – išteisinti kapitalizmą, nekaltinti monopolijų dėl fašizmo atsiradimo ir jo piktadarybių. Iki 7 dešimtmečio vidurio tarp buržuazinių lietuvių emigrantų buvo paplitusi totalitarinė fašizmo koncepcija, kuri visą dėmesį sutelkia į totalitarinius
more » ... totalitarinius valdymo metodus. Psichoanalitinės koncepcijos fašizmo genezę ir jo ypatybes bando pagrįsti socialiniais psichologiniais veiksniais: fašizmas atėjo į valdžią dėl to, kad atitiko tam tikrus žmonių charakterio bruožus; dabartiniam žmogui esą būdingos mechanistinės mistinės savybės, o tai formuoja polinkį fašizmui. Aptariami lyginamieji fašistinių režimų tyrinėjimai. Visos buržuazinės fašizmo doktrinos ignoruoja jo organišką ryšį su monopolijomis. Marksistinė metodologija, išreikšdama darbininkų klasės pozicijas, orientuoja fašizmo tyrinėjimus pirmiausia į jo klasinės esmės bei prigimties analizę, fašizmą nagrinėja kaip tarptautinį reiškinį, kaip imperializmo ir bendrosios kapitalizmo krizės rezultatą.
doi:10.15388/problemos.1984.31.6449 fatcat:teazbcymzffntoh4xcfuervepi