The status and prospects for genetically modified food in Europe and Croatia
Status i perspektive za genetski modificiranu hranu u Europi i Hrvatskoj

Nada KNE�EVIC, Jelena �UGUM, Jadranka FRECE
2013 Journal of Central European Agriculture  
In the last sixteen years worldwide production of genetically modified (GM) crops has been increased sharply. At the same time, consumer"s attitudes toward food products made from GM ingredients have been largely negative. This review considers the global production of GM plants in 2011 and consumer attitudes towards genetically modified foods in Europe and Croatia. While planted areas of GM crops grow worldwide, data from European surveys shows generally negative consumer"s perception towards
more » ... perception towards GM food. Eurobarometer survey from 2010 was especially pointed out, where Croatian consumers were included in research for first time. It has been shown that the Croatian, even more than Europeans, do not approve the use of genetically modified food in human consumption. This aversion to GM crops is based on the personal attitude of consumers, whereas the two main risks cited are: potential health risk and preference for natural food, and social risks which include possible adverse effects of GM plants on the environment. Research has shown that the perceived level of risk by consumers can be mitigated if the confidence is built in state institutions and scientific research. Sažetak U posljednjih šesnaest godina u svijetu je naglo porasla sjetva genetski modificiranih (GM) biljaka. Istovremeno, stav potrošača prema prehrambenim proizvodima dobivenim iz GM sastojaka je nepromijenjen i dalje vrlo negativan. U ovom radu daje se pregled svjetske proizvodnje GM biljaka u 2011. godini te stav potrošača prema genetski modificiranoj hrani u Europi i Hrvatskoj. Dok s jedne strane u svijetu rastu površine zasijanih GM kulturama, s druge strane podaci europskih istraživanja pokazuju općenito negativne percepcije potrošača prema GM hrani. Posebno je 250 istaknuto istraživanje Eurobarometra iz 2010., gdje su po prvi put bili uključeni i hrvatski potrošači. Pokazalo se da Hrvati, čak i više od Europljana, ne odobravaju korištenje genetski modificirane hrane u prehrani ljudi. Ova odbojnost prema GM kulturama temelji se na osobnom stavu potrošača, gdje se kao glavna dva rizika navode onaj zdravstveni i sklonost prirodnoj hrani, te socijalni rizik koji uključuje moguće negativne utjecaje GM biljaka na okoliš. Istraživanje je pokazalo da uočena razina rizika od strane potrošača može biti ublažena ukoliko je izgraĎeno povjerenja u državne institucije i znanstvena istraživanja. Ključne riječi: genetski modificirane biljke, genetski modificirana hrana, GMO, mišljenje potrošača, zakonodavstvo
doi:10.5513/jcea01/14.1.1191 fatcat:itlnocnv5zdwhitmvw7fp5os64