Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumsal Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği

SEYFETTİN ARTAN, PINAR HAYALOĞLU
2015 Ege Academic Review  
ÖZET Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik ve kurumsal belirleyicileri 29 OECD ülkesi için analiz edilmiştir. Çalışmada politik riski oluşturan ve ülkelerin kurumsal kaliteleri hakkında bilgi veren hükümet istikrarı, yatırım profili, yolsuzluk, kanun ve düzen, bürokratik kalite gibi on iki alt bileşen kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; OECD ülkelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının temel belirleyicileri ekonomik göstergelerden ziyade hükümet istikrarı,
more » ... durum, yatırım profili, iç karışıklık, askeriyenin politikaya etkisi, dinsel gerilimler, kanun ve düzen, etnik gerilimler ve bürokratik kalite gibi kurumsal göstergelerdir. Elde edilen bu sonuç, iyi bir kurumsal yapının OECD ülkelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmede önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. ABSTRACT Economic and institutional determinants of foreign direct investment are analyzed for 29 OECD countries. In the study, twelve subcomponents are used such as investment profile, corruption, law and order, bureaucratic quality and government stability which can give information about political risk and institutional quality of the countries. According to results; main determinants of foreign direct investment in OECD countries are institutional factors like government stability, socioeconomic condition, investment profile, internal conflict, military in politics, religious tensions, law and order, ethnic tensions and bureaucratic quality rather than economic determinants. Our findings indicate that a good institutional structure plays an important role in attracting foreign direct investment in OECD countries.
doi:10.21121/eab.2015416654 fatcat:klwxcnpyfnh5lptxirnpfntise