Reklamcılıkta Görsel İknanın Kuramsallaştırılma Çabaları ve Philips ve McQuarrie'nin Reklamcılıkta Görsel Retorik Sınıflandırması Üzerinden Reklam Analizleri

Ayşe Nil Kireçci
2018 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ  
ÖZET Bu çalışmada, ikna endüstrisi olarak anılan reklamcılıkta kullanılan görsel ikna araçları; görsel retorik figürler tanımlanmış ve bunların çeşitli sınıflandırmaları kronolojik sıralamaya göre değerlendirilmiştir. Antik ikna öğretilerine dayanan retorik çalışmaları içinde görsel retoriğin meşru bir disiplin haline gelmesi sürecini aktaran bölümü takiben, reklamcılıkta görsel retorik yaklaşımı açıklanmıştır. Görsel retoriğin çağdaş teorisine öncülük eden Kennedy (1982 ), Johns (1984 , Durand
more » ... (1987) , McQuarrie ve Mick (1996) gibi araştırmacıların katkıları değerlendirilmiştir. Reklamlardaki görsel retorik figürleri sınıflandırmayı amaçlayan modellerin literatür taramasının ardından, bu konuda bütünsel bir sınıflandırma sunan Phillips ve McQuarrie (2004) tarafından önerilen model analiz edilmiştir. Araştırmacıların, reklamları biçim ve içerik; buna paralel şekilde retorik figürleri şema ve trop açısından sınıflandıran kılavuz niteliğindeki modelinde yer alan görsel retorik figür görünümleri, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen reklam metinleri üzerinden detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Görsel retorik, retorik figür, metafor, reklam, reklam analizi. ABSTRACT In this paper, visual persuasion tools; visual rhetoric figures used in advertising alias the persuasion industry, have been defined and their various taxonomies have been evaluated according to chronological order. Following the section that defines visual rhetoric, becoming a legitimate research area in the discipline of rhetoric that dates back to ancient persuasion doctrines, visual rhetoric approach in advertising has been explained.
doi:10.18094/josc.415276 fatcat:s5kbik3bovcgvkd6fgsjna4ole