KLİNİĞİMİZDE RASTLADIĞIMlZ İKİ CERVİX ANOMALİSİ

DOĞANELİ M. Zeki;AKKAYAN
1967 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Giriş Dişi genital kanalı meydana getiren Müller kanallarının gerilemesindeki noksanlık hallerinde vagina dqvarlarının anomalisi şekillenir. Bazı hallerde portio vaginalis'in hemen caudal'inde bulunan veyahut da canalis cervicis'in caudal'iIii ikiye ayıracak tarzda yer alan bir "et bant" meydana gelir. Canalis cervicis'in ikiye ayrıldığı vak'alarda, doğum esnasında cervix'in bir yarımı kafi miktarda açılabileceği için her zaman güç doğum meydana gelmez, fakat birçok hallerde cervix'in noksan
more » ... cervix'in noksan açılması görülebilir. Bazan foetus bu banda takılarak güç doğum meydana gelmesine sebep olur (2,3,4,5).
doi:10.1501/vetfak_0000002008 fatcat:gy7yycn635d63jau2ayrx4aldq