Institutional framework of social integration: theoretical approaches of varieties of welfare states
A társadalmi integráció intézményi környezete: a jóléti államok sokféleségének elméleti megközelítései

Miklós Illéssy, Péter Csizmadia
2015 Socio hu  
Absztrakt A magyarországi integrációs és dezintegrációs folyamatok megértése lehetetlen a posztszocialista átalakulás intézményi változásainak elemzése nélkül. Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy felvázoljuk ezen intézményi változások interpretálásának egy lehetséges elméleti keretét. Ehhez a "kapitalizmus sokfélesége" nemzetközi szakirodalmát hívtuk segítségül, illetve ezen belül azokat a munkákat tekintettük át részletesebben, amelyek a közép-kelet-európai térség országaiban, így
more » ... ég országaiban, így Magyarországon végbemenő folyamatok elemzésével foglalkoznak. A szakirodalom áttekintése során elsősorban azokkal a munkákkal foglalkoztunk, amelyek a munkaerő-piac, az oktatás és a szociális ellátórendszer integratív funkcióját vizsgálták. A térség elmúlt negyedszázadának koherens magyarázóerővel bíró interpretálása máig adóssága a társadalomtudománynak, így erre mi sem vállalkozhattunk. Ehelyett igyekeztünk olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyek megválaszolása közelebb vihet a probléma megértéséhez és elemzéséhez. Kulcsszavak: társadalmi integráció, jóléti állam, posztszocialista átalakulás, munkaerő-piac Institutional framework of social integration: theoretical approaches of varieties of welfare states Abstract It is impossible to understand the processes of integration and disintegration in the Hungarian society without analysing institutional changes of the post-socialist transformation as a whole. In the present study, our aim is to sketch a theoretical framework suitable to interpret these institutional changes. By doing so, we largely rely on the 'Varieties of Capitalism' literature, and within this theoretical stream, special focus was given to studies analysing integrative and disintegrative mechanisms in Central Eastern Europe, and in Hungary. We also put special emphasis on the analyses aimed to better understand the labour market, educational and welfare system and their role in social integration during the transformation process. So far, social sciences proved to be unable to give coherent interpretation of this transformation, and we can't compensate for this shortage either. Instead, we tried to formulate questions the answer to which may help to understand and analyse the processes of integration and disintegration in the Hungarian society.
doi:10.18030/socio.hu.2015.3.105 fatcat:gqil7yauxjdo7lw6xwirk7nz6i