Kas on alust rääkida rahvuslikest subkultuuridest?

Aimar Ventsel, University of Tartu, Estonia
2019 Mäetagused  
Teesid: Subkultuuride uurimise fookus on traditsiooniliselt aspektidel, mis eristavad neid peavooluühiskonnast. Sellest johtuvalt on rõhk olnud stiili, muusika, subkultuurispetsiifiliste praktikate ja ka kultuuriliste ja sotsiaalsete konfliktide uurimisel. Väga oluline on uurimustes glokaliseerumise kontseptsioon. See tähendab analüüsimist, kuidas globaalne subkultuur adapteeritakse konkreetsesse rahvuslikku raami. On olemas mitmeid uurimusi näiteks Lääne subkultuuride
more » ... iseerimisest/glokaliseerumisest moslemiühiskondades või ka Aafrika riikides. Mina seevastu väidan käesolevas artiklis, et glokaliseerumise fenomeni uurimises on tähelepanuta jäänud vastupidine tendents -viisid, kuidas rahvuslikke ja/või lokaalseid dominantühiskonna norme tuuakse subkultuuri ja muudetakse selleläbi subkultuuri iseloomu. Artikkel näitlikustab, kuidas subkultuursete stiilide paljusus toetab sellist vastupidist glokaliseerumist, pakkudes platvormi erinevatele sotsiaalsetele normidele, poliitilistele vaadetele ja identiteedikontseptsioonidele.
doi:10.7592/mt2019.74.ventsel fatcat:5fqzol3dvzak7bhjwuruto75sa