Key Enabling Technologies – pozice České republiky v rámci EU a porovnání s vybranými zahraničními zeměmi

Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák
2015 Ergo  
"Klíčové umožňující technologie" (Key Enabling Technologies, KETs) představující technologie náročné na znalosti a spojené s intenzivním VaV, rychlými inovačními cykly, vysokými kapitálovými náklady a vysoce kvalifikovanými pracovními místy, jsou zdrojem inovací v celé řadě technologických oblastí. KETs proto stojí v popředí zájmu tvůrců politiky výzkumu, vývoje a inovací a jsou zapracovány do řady strategicko-koncepčních dokumentů zaměřených na oblast VaVaI. V ČR jsou KETs zapracovány do
more » ... apracovány do Strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) a také některé nově připravené programy na podporu VaVaI svými cíli a zaměřením zohledňují tyto technologické oblasti. Jak však vyplývá z provedené analýzy, ČR ve VaV zatím ve většině KETs zaostává nejen za předními technologicky vyspělými zeměmi, jako jsou USA či Korejská republika, ale i za průměrem zemí EU-28. Uspokojivou pozici má ČR pouze v případě nanotechnologií, kde patentová i publikační aktivita předstihuje většinu členských států EU. Naopak největší "zaostávání" je patrné v případě mikro- a nanoelektroniky. Také podíl produktů využívajících KETs v celkovém vývozu je v ČR poněkud nižší, než je tomu v případě technologicky vyspělých zemí zařazených do této srovnávací studie. Vzhledem k tomu, že KETs jsou zapracovány do národní RIS3 strategie a do připravovaných operačních programů i některých programů připravených na národní úrovni, lze očekávat, že kvalita VaV se v těchto významných technologických oblastech bude v ČR postupně zvyšovat a nové poznatky budou využívány efektivněji v podnikových inovacích.
doi:10.1515/ergo-2015-0004 fatcat:y236vyn7trc6npvkibzqtlssaq