Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim

Norbert Ireneusz Ostrowski
2014 Acta Baltico-Slavica  
Back-formation in the history of the Lithuanian prefixal verbsThis paper discusses the development of several Lithuanian prefixal verbs (su-bradžióti 'to do a wrong thing', iš-skìlti 'to strike spark', at-vérti / už-vérti 'to open / to close', iš-réikšti 'to express', ap-àkti 'to go blind') and their relation to simplex forms (bradžióti 'wade; do a wrong thing', skìlti 'to strike spark', vérti 'to thread; to prick; to open; to close', réikšti 'to express, to mean', àkti 'to go blind'). What
more » ... o blind'). What these forms have in common is deprefixation, a kind of retrograde derivation exemplified by subradžióti → bradžióti. Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskimArtykuł omawia rozwój kilku czasowników prefigowanych w języku litewskim (su-bradžióti 'czynić źle', iš-skìlti 'rozpalać ogień', at-vérti / už-vérti 'otwierać / zamykać', iš-réikšti 'wyrażać coś, znaczyć', ap-àkti 'oślepnąć') oraz ich stosunek do form nieprefigowanych (bradžióti 'brodzić; postępować źle', skìlti 'rozpalać ogień', vérti 'nawlekać; przebijać; otwierać; zamykać', réikšti 'wyrażać; mieć znaczenie', àkti 'ślepnąć'). Cechą wspólną omawianej grupy jest deprefiksacja, rodzaj derywacji wstecznej ilustrowanej przez parę su-bradžióti → bradžióti. W jej wyniku czasownik nieprefigowany rozszerza swój zasób znaczeń o nowe pojęcie, pierwotnie ograniczone tylko do czasownika przedrostkowego.
doi:10.11649/abs.2014.005 fatcat:q76bq42pkffe5d2vfnt7p6lndi