Een rode draad voor een blauw verhaal. De links-liberale uitwerking van mimetische representatie en de opvattingen overt democratisch burgerschap in België, 1893-1900

R. Röttger
2005 BMGN: Low Countries Historical Review  
Een rode draad voor een blauw verhaal. De links-liberale uitwerking van mimetische representatie en de opvattingen over democratisch burgerschap in België, 1893-1900 143. Uitgebreider bij S. Gatz, P. Stouthuysen, ed., Een vierde weg? Links-liberalisme als traditie en als oriëntatiepunt (Brussel, 2001). 2 Zie in dit verband A. P. M. Lucardie, 'Op zoek naar zusterpartijen. D66 en het democratisch radicalisme in
doi:10.18352/bmgn-lchr.6255 fatcat:3ikcsv4f7nbjthsvl6g377azli