On properties of triples of osculating points on the strophoid
Vlastnosti trojin oskulačních na strophoidě

Karel Zahradník
1881 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz 261 Vlastnosti trojin oskulačních na strophoidě: Podáyá Dr, K. Zahradník. Bodem A na ose (Z) vedená přímka nechť protíná osu (Y) v bodě B. Přímku tuto AB seče kružnice opsaná ze středu B poloměrem BO v bodech IM, M a místo takových bodů M je křivka racionální stupně třetího a jmenuje se strophoida. *) Rovnice
more » ... rophoidy je, píšeme-li OA = a x(x*-\-y 2 ) -a(x 2 -y 2 ) = 0. Otočíme-li osy souřadnic o -45°, berouce tečny bodu dvojnásobného za nové osy souřadnicové, nabude rovnice křivky tvaru: A 0 A 3 ÕÃ 0 _ OA 0 * А« 3 ~t «У ' V OA 0 J t. í-. ,
doi:10.21136/cpmf.1881.109383 fatcat:6acuhfx5obembdumje4qay3b54