Geleneksel Dansların Tespitinde/ Derlenmesinde Hareket Portesi Notasyon Sistemi (HPNS) Yaklaşımı ve Hareket Kümelerinin Sınıflandırılması

Sonay Ödemiş
2015 Yaratıcı Drama Dergisi  
HPNS Dans Analizi Yöntemi'ne göre geleneksel dansların ya da hareket yapılarının tespitinde ve derlenmesinde esas alınması gereken yapı unsurları "hareket kümeleri"dir. HPNS Dans Analizi Yöntemi kullanılarak hareket kümelerinin tespiti ve derlenmesi sayesinde, üzerinde çalışmalar yürütülen topluluklara ait danslar ya da hareket yapılar, daha sağlıklı biçimde kayıt altına alınabilecek ve bilimsel çıkarımlarda bulunulmasının yolları arttırılacaktır. Bu bildiride; HPNS Dans Analizi Yöntemi
more » ... izi Yöntemi kullanılarak hareket kümelerinin sınıflandırılması yaklaşımı açıklanacak; hareket kümelerinin tespit ve derleme açısından ne denli önem taşıdığı, ne gibi bilimsel yaklaşımlara destek sağlayacağı ortaya konacaktır.
doi:10.21612/yader.2015.007 fatcat:oula5gbinfdnnlpdzbjjle4mfa