KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNİN AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ: KONYA İLİ ARAŞTIRMASI

Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Kezban AY
2017 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Girişimcilik ülke ekonomilerinin gelişmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Ülke ekonomisine olan etkisi nedeniyle girişimcilik kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün gelişmesini kendine vizyon edinen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimciliğin desteklenmesinde otoriter olan kurumların başında gelmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik destekleri
more » ... ilik destekleri girişimciliği özendirmeyi, desteklemeyi ve başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlamaktadır. KOSGEB, uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere "yeni girişimci desteği" adı altında destek sağlamaktadır. Desteğin uygulamalı girişimcilik eğitimlerine bağlı olmasının nedeni girişimcilik bilgisi ve kültürüne sahip başarılı işletmelerin kurulmasını temin etmektir. Bu eğitimler; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenmektedir. Araştırmada, KOSGEB girişimcilik destek programından yararlanan girişimcilerin amaçlarına ne düzeyde ulaşabildikleri sorusuna yanıt aranmıştır. Konya ilinde, KOSGEB girişimcilik destek programından yararlanan 140 girişimciden elde edilen geçerli veriler tanımlayıcı istatistik ve kikare test yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; girişimcilerin aldıkları kredi miktarı düzeyi, girişimcilik eğitimi ve girişimcilik destek türü değişkenleri ile girişimcilerin amaçlarına ulaşma düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Yararlanıcılar, destek türleri arasında en fazla "kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım" destek türünü tercih etmişlerdir.
doi:10.30976/susead.348111 fatcat:mnie47jzezfnxe2ie6vjze7poy