Arhitektonska baština franjevaca trećoredaca na Kvarnerskim otocima (1. dio)
Architectural Heritage of Franciscan Tertiaries on Kvarner Islands (Part 1)

Marijan Bradanović
2016 Radovi : Zavod za Hrvatsku Povijest  
doi:10.17234/radovizhp.48.5 fatcat:u3jeko2fuvbq7oacf6zt3uz4l4