Retrospective analysis of the naturalist M. I. Havrylenko's biography from the point of view of his scientific activity. Part I
Ретроспективний огляд біографії природодослідника М.І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина І

M. Rohozha
2017 Ìstorìâ nauki ì bìografìstika  
РОГОЖА Михайло Миколайович доктор історичних наук головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН rohozhamm@ukr.net (м. Київ) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД БІОГРАФІЇ ПРИРОДОДОСЛІДНИКА М.І. ГАВРИЛЕНКА З ПОГЛЯДУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ЧАСТИНА 1 У статті проведено ретроспективний огляд біографії природодослідника Миколи Івановича Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Встановлено, що
more » ... тєвий шлях і початок науково-дослідницької діяльності вченого нерозривно пов'язані та викликані не тільки усвідомленим вибором й особистими устремліннями юнака, вони сприймаються результатом цілісного та усвідомленого ставлення до вивчення природного середовища та розуміння закономірних змін у ньому. Істотний вплив на вибір майбутнього роду занять справили наукові праці та особисте знайомство з вченими-природознавцями А.О. Силантьєвим, М.О. Холодковським, В.В. Докучаєвим, В.І. Вернадським, М.О. Олеховським та іншими. Звернено увагу, що публікування результатів вивчення птахів почалося іще в студентські роки, що засвідчило появу перспективного природодослідника, зоолога та орнітолога. Пізніші дослідження також проводилися на Полтавщині з істотним розширенням території вивчення розселення птахів, враховувалися не тільки фауністичний, але географічний, екологічний та кліматичний аспект, що формувало цілісне уявлення про птахів та середовище їхнього існування. Ключові слова: М.І. Гавриленко, дослідження природи, птахи, середовище існування, публікації, кількісні результати вивчення.
doi:10.31073/istnauka201703-13 fatcat:rytqmgldzraqrpnbvensq7rw3e