Prof. dr Ljubinko Mitrović: Prekršajno Pravo, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2014, str. 323

Milena Simović
2016 VJEŠTAK  
U izdanju Paneevropskog univerziteta Apeiron u BanjojLuci nedavno je izašao iz iz štampe univerzitetskiudžbenik "Prekršajno pravo" autora dr Ljubinka Mitrovića,vanrednog profesora i dekana Fakulteta pravnih nauka naistoimenom univerzitetu. Recenzenti udžbenika su akademikdr Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovinei redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Lucii dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakultetaUniverziteta u Nišu.
doi:10.7251/vje1401130s fatcat:ti25oqqk7jd3la7ny6zijwup2y