Ets-1 Targeted by MicroRNA-221 Regulates Angiotensin II-Induced Renal Fibroblast Activation and Fibrosis

Jia Di, Lei Jiang, Yang Zhou, Hongdi Cao, Li Fang, Ping Wen, Xiurong Li, Chunsun Dai, Junwei Yang
2014 Cellular Physiology and Biochemistry  
doi:10.1159/000366321 pmid:25228106 fatcat:6k7zdehlo5cozp7fzxaoymjxy4