Od redakcji: Podstawy edukacji. Podejście interdyscyplinarne

Wioletta Sołtysiak
2018 Podstawy Edukacji  
Jak cytować [how to cite]: Sołtysiak, W. (2018). Od redakcji: Podstawy edukacji: Podejście interdyscyplinarne. Podstawy Edukacji: Podejście interdyscyplinarne, 11, 7-10. Od redakcji: Podstawy edukacji. Podejście interdyscyplinarne W kolejnym, XI tomie Podstaw Edukacji zaproponowano podtytuł Podejście interdyscyplinarne. W zamyśle wyboru tematu było rozszerzenie i przenikanie się nauk dla szerszego zrozumienia problemów edukacyjnych. Od czasów Platona i Arystotelesa propagowano ideę
more » ... o ideę dyscyplinarności, ale już w XVI w. Francis Bacon i inni filozofowie podważali ideę fragmentaryzacji wiedzy (Ledford, 2014). Zaczęto dostrzegać, iż interdyscyplinarność pozwala na stawienie czoła większym problemom naukowym i społecznym niż zwykle. Termin "interdyscyplinarny" po raz pierwszy został bodajże użyty w czasopiśmie socjologicznym Oxford English Dictionary w grudniu 1937 r. Natomiast akademicka interdyscyplinarność została zauważona w latach 70. XX w. i od tego czasu stale rośnie trend budowania zespołów łączących badaczy różnych dziedzin nauki. Rozwój cywilizacji i wynikające zeń problemy są procesem złożonym, wymagają kompilowania różnych narzędzi intelektualnych i nie mieszczą się w wąskim podejściu. Temat interdyscyplinarności w nauce można postrzegać jako mieszanie się przestrzeni mentalnych, w którym następuje integracja i wyłanianie się pojęć, podejść, mających części wspólne, choć na pozór wywodzących się z odmiennych koncepcji. Interesującą teorię przedstawili Gilles Fauconnier i Mark Turner (2002). Autorzy uważają, że poznanie ludzkie opiera się na amalgamacie, czyli na procesie integracji pojęciowej, w odniesieniu do różnych dziedzin nauki. Przestrzenie mentalne łączą się ze sobą w relacje mające na celu skonstruowanie nowych konceptualizacji i nowych jakości znaczeniowych. W wyniku integracji
doi:10.16926/pe.2018.11.01 fatcat:kk6fno43zndahcnbml23toka2e