DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ

Kerem Yavuz DEMİRBAŞ
2015 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ  
Digital games are categorized in different genres such as "action games", "casual games", "art-games" etc. which makes it easy to direct the right target gamer auidence to the right digital games. But from the perspective of game studies, using these genre conventions is problematic. A genre categorization based on game form and narrative is needed for a critical analysis of games. This paper will elaborate on existing genre approaches in game studies, which are offered as critical alternatives
more » ... to popular genre conventions. Their validity will be analyzed with selected games from "platform games" genre. GİRİŞ Dijital oyunlar, bilgisayarda oynanan ilk oyunlardan biri olan Spacewar'un MIT laboratuvarlarında yapıldığı 1960 yılından beri (Malliet ve Meyer 2005: 25) yaygınlık anlamında epeyce yol kat etmiş, sinema ve televizyon ile birlikte çağımızın en önemli iletişim araçlarından biri konumuna yükselmiştir (Bronkhorst 2012). Dijital oyunlar konusundaki araştırmalar ise 2000'li yılların başından itibaren artan bir ilgiyle disiplinler arası nitelikte sürdürülmektedir (Aarseth 2001). Oyun araştırmaları literatürü başta iletişim bilimleri olmak üzere, eğitim bilimleri, enformatik, sanat ve tasarım gibi disiplinlerdeki araştırmacıların çalışmalarıyla zenginleşmektedir. İletişim bilimleri alanında dijital oyunları konu alan çalışmalarda dijital oyunların iletişim aracı olarak tanımlanması, oyunun medya olarak özellikleri, oyuncu kültürü gibi konularda tartışmalar sürmektedir.
doi:10.18094/si.05694 fatcat:2zybvge4azegvma2bmevv7qkwu