Hvordan møte barns religiøse undring og spørsmål i barnehagen?

Silje Aaliya Nilsen
2017 Prismet  
I Rammeplanen står det at gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal personalet i barnehagen utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 55). Fo r e l d r e m a n d a t e t Det er barnas foreldre som har det primaere ansvaret for barnas oppdragelse, også når det kommer til religionsoppdragelse. Samfunnet har gitt barnehagen i mandat å gi barna kunnskaper og holdninger slik at
more » ... holdninger slik at de kan fungere bra i samfunnet (Sødal, 2014, s. 14). I Barnekonvensjonen artikkel 14 står det om barns rett til religionsfrihet. Men denne avstemmes mot foreldreretten. De internasjonale konvensjonene samt norsk lov verner først og fremst om voksnes rett til religionsfrihet, og da også foreldres rett til å bestemme over den oppdragelsen de ønsker å gi barna sine. Den religiøse myndighetsalderen i Norge er 15 år, og før dette kan vi se at barnehageloven understreker barnas gradvise rett til medbestemmelse ( § 33). Barnehagen må ta hensyn til foreldremandatet, og derfor skal barnehagen drives i samarbeid og forståelse med hjemmet. Barnehagen må deretter ta hensyn til samfunnsmandatet som innebaerer et kunnskapsinnhold og et verdigrunnlag. Til slutt er det viktig å ha med at barnehagen må ta hensyn til selvbestemmelsesretten knyttet til barnas alder og modenhet ifølge barnehageloven § 1, ledd 2: § 3 (Sødal, 2014, s. 36). I møte med barns religiøse spørsmål Når vi skal møte barns spørsmål om religion i barnehagen, er det viktig å vite hva religion kan vaere for barna, slik at man kan forstå barns opplevelsesverden og dermed møte barns undring og spørsmål på best mulig måte. Barn har
doi:10.5617/pri.5841 fatcat:xgpxikgttzafbkig3o7mwlriei