Особливості алгоритму автоматизованого розрахунку лінії тропосферного радіозв'язку

О.П. Кулик, М.Д. Рисаков, А.Л. Ковтунов, С.М. Блащук, О.І. Воронін
2018 Системи обробки інформації  
ОСОБЛИВОСТІ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ТРОПОСФЕРНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ У роботі проаналізовані особливості розрахунку лінії тропосферного радіозв'язку згідно існуючої на сьогодні методики та обґрунтовано можливий підхід до автоматизації такого розрахунку. Запропоновано алгоритм поетапного розрахунку надійності зв'язку лінії тропосферного радіозв'язку. У роботі пропонується і детально розглядається алгоритм першого етапу розрахунку -розрахунку параметрів взаємного розміщення
more » ... розміщення тропосферних станцій (відстані та взаємних азимутів), середньої висоти та кутів закриття інтервалу лінії на основі електронної карти місцевості. Ключові слова: тропосферна станція, лінія тропосферного радіозв'язку, профіль рельєфу місцевості, надійність зв'язку. Вступ Постановка проблеми. Засоби тропосферного радіозв'язку є важливими засобами при організації зв'язку між пунктами управління (ПУ) військ Збройних Сил (ЗС) України на відстанях суттєво більших дальності прямої видимості. Досвід ведення антитерористичної операції (АТО) свідчить, що на їх основі вдається організовувати лінії прямого зв'язку між ПУ з'єднань та частин на відстані до 150 -180 км. Особливості побудови ліній тропосферного радіозв'язку (ЛТРЗ) по відношенню до ліній прямої видимості пов'язані з особливостями дальнього тропосферного розповсюдження ультракоротких хвиль, що обумовлює особливості вибору траси ЛТРЗ і попереднього розрахунку надійності зв'язку на її інтервалах для визначення придатності лінії для забезпечення зв'язку в цілому. Актуальним є завдання щодо автоматизації такого розрахунку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжних джерелах [1-4] звертається увага на те, що в ході бойових дій (навчань) між ПУ оперативно-тактичного рівня передається значний обсяг інформації. Так, тільки зі штабу корпусу у напрямку основного КП дивізії у більш напружені періоди може передаватися до 300 різних повідомлень (100 телефонних, близько 60 телеграфних і до 130 передачі даних). Малоканальні засоби радіозв'язку не в змозі справитися з таким обсягом інформації, тому на вузлах зв'язку широко використовуються багатоканальні засоби тропосферного зв'язку [5-7], що мають високу пропускну спроможність, необхідну дальність дії та мобільність. У військах зв'язку ЗС колишнього СРСР засоби тропосферного радіозв'язку теж знаходили широке застосовування. Так, наприклад [8], у період 1980 -1987 рр. в інтересах ЗС держав -учасників Варшавського договору на основі стаціонарних тропосферних станцій (ТРС) Р-417С (54 комплекти) і Р-420С (4 комплекти) була розгорнута мережа управління і зв'язку "Барс", станції якої були розгорнуті на території 6 держав (СРСР, Польща, НДР, Чехословаччина, Угорщина, Болгарія). Під час військового конфлікту у Республіці Афганістан (1979 -1989 рр.) для побудови опорних мереж зв'язку та ліній прямого зв'язку широко застосовувались ТРС Р-410М та Р-412А. Під час проведення АТО на Сході держави для забезпечення зв'язку зі старшими штабами теж використовувались ТРС різних типів. На сьогодні не дивлячись на все більш широке застосування засобів супутникового радіозв'язку засоби тропосферного радіозв'язку (ТРЗ) все ще широко використовуються в мережах зв'язку різного призначення як у стаціонарній, так і польовій їх компонентах [9][10] [11] . При плануванні, розгортанні та експлуатації ЛТРЗ зі значною кількістю проміжних ТРС необхідно мати значний резерв часу для вибору трас на кожному з інтервалів, їх оцінки на предмет забезпечення роботи ЛТРЗ з якістю зв'язку, яка вимагається. Метою статті є запропонувати алгоритм автоматизованого розрахунку ліній тропосферного радіозв'язку з використанням ТРС, що є на сьогодні на озброєнні у Повітряних Силах Збройних Сил України.
doi:10.30748/soi.2018.154.06 fatcat:o5jlslbcirgtvieqor3n2pnk7q