KOCAELİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARIM ALANLARININ YABANİ OT FLORASI

VOLKAN ALTAY
2016 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZET Bu floristik çalışma 2001-2013 yılları arasında, Kocaeli İli'nde 226 adet ekili alanda (arpa, buğday, mısır ve yulaf) gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanından toplanan bitki örneklerin teşhisi sonucunda, 31 familya ve 121 cinse ait toplam 174 yabani ot taksonu belirlenmiştir. İki takson, Eğreltiler divizyonuna, 172 takson ise Tohumlu bitkiler divizyonuna mensuptur. Tohumlu Bitkilerden 141 taksonun Dikotil, 31 taksonun ise Monokotillere dahil oldukları tespit edilmiştir. Taksonlar
more » ... Taksonlar ağırlıklı olarak Poaceae (26 takson-%14.94), Asteraceae (23 takson-% 13.22) ve Fabaceae (23 takson-% 13.22) familyalarına ait oldukları belirlenmiştir. En çok takson içeren cinsler ise Vicia (6 takson), Bromus, Rumex ve Ranunculus (5'er takson), Medicago ve Trifolium (4'er takson)'dur. Araştırma alanında, 17 takson Akdeniz, 16 takson Avrupa-Sibirya elementidir. Üç takson kozmopolit iken, 131 taksonun fitocoğrafik orijini bilinmemektedir. Ayrıca, Lolium perenne L. (Poaceae) en sık rastlanan tür iken, Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) ikinci en sık rastlanan türdür. ABSTRACT This floristic study was carried out between the years 2001-2013 on 226 cereal fields (barley, corn, oat and wheat) in Kocaeli Province. After evaluation of the plant samples collected from the research area, totally 174 weed taxa belonging to 31 families and 121 genera were determined. Two taxa belong to Pteridophyta division whilst 172 taxa belong to Spermatophyta division. 141 taxa were Dicots and 31 taxa were Monocots members in the Spermatophyta division. The most commonly found families were Poaceae (26 taxa-14.94%), Asteraceae (23 taxa-13.22%) and Fabaceae (23 taxa-13.22%). The richest genera were Vicia (6 taxa), Bromus, Rumex and Ranunculus (5 each taxa), Medicago and Trifolium (4 each taxa). In this study, 17 taxa were Mediterranean, while 16 taxa were Euro-Siberian elements. Three taxa are cosmopolitan, while the phytogeographical origins of 131 taxa are unknown. Additionally, Lolium perenne L. (Poaceae) has the most frequently observed species whilst Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) is the second most frequently observed species. Arpa (Şanlıurfa: Bükün vd., 2003), Habitat tipi: B = Arpa; C = Mısır; O = Yulaf; W = Buğday. Hayat Formu: CH = Kamefit; H = Hemikriptofit; K = Kriptofit; P = Fanerofit; T = Terofit. Korotip: COS = Kozmopolit; E = Öksin; EM: Doğu Akdeniz; ES = Avrupa-Sibiryan; IN = Fitocoğrafik orijini bilinmeyen; M = Akdeniz.
doi:10.18185/eufbed.19112 fatcat:nfmddddqmfewlo2ccmplw34isa