Simulation on rural water purification effect and mechanism with submerged macrophytes' sink

ZHAO Jiancheng, YANG Yang, ZHONG Shengqiang, LI Kun, CHEN Xiaogang
2016 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2016.0613 fatcat:x2szmcvxnrekrmotre4x2sy3a4