Humanistyka przełomu wieków, pod red. Józefa Kozieleckiego, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1999, ss. 417

Ewa Kuczyńska
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
Humanistyka przełomu wieków, pod red. Józefa Kozieleckiego, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1999, ss. 417
doi:10.14746/bhw.2000.11.12.26 fatcat:vjztiancxjhbdiok23xq6xa6km