The 1920s Economic Zoning of UkrSSR as a Means of Unification the "People's Economic" Space

V. Sokyrska, P.Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine
2020 Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal  
Український історичний журнал. -2020. -№2 Прихід на початку 1920-х рр. до влади в Україні більшовиків, які намагалися зберегти не лише політичну, а й економічну єдність новоутвореної радянської імперії, та політика націоналізації засобів виробництва сформували передумови перетворення економіки країни в «єдиний народногосподарський комплекс», що розвивався не за законами ринку, а на основі планів. Серед наукових підвалин їх розробки була й методологія економічного районування, започаткована ще
more » ... започаткована ще до революції К.Арсеньєвим, П.Семеновим-Тян-Шанським, Д.Менделєєвим та ін. 1 У нових умовах районування, крім пасивного збору, аналізу економіко-географічних і статистичних даних, ставало тим інструментом, яким мали забезпечити загальний розвиток так званих територіально-виробничих комплексів, що охоплювали відразу кілька країв, областей і навіть союзних республік. У радянський час визначальним чинником ставали загальна спеціалізація промисловості окремих територій та існування виробничих зв'язків між підприємствами всередині економічних районів.
doi:10.15407/uhj2020.02.107 fatcat:yj4jk4u24nau5e3pqgkjfituey