J.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten, I, Onderzoek, appendices, II, Catalogus, registers, bibliografie, platen

J. van Herwaarden
1999 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.5013 fatcat:yzqam7rgojaevfysorv6bkfkmy