Research on the Sustainable Development of China's Urbanization
Исследование устойчивого развития процесса урбанизации в Китае

Fenggang Wu
2015 Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast  
doi:10.15838/esc/2015.4.40.11 fatcat:w3j4eph235aeni4cj6u7j6bx44