Neutrosophic Küme Üzerinde Yeni Entropi Ölçüsü ve Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları

Ali Aydoğdu, Rıdvan Şahin
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Our aim in this work is to obtain two new entropy measures for single valued neutrosophic sets (SVNSs) and interval neutrosophic sets (INSs). Moreover, we give the essential properties of the proposed entropies. Finally, we introduce a numerical example to show that the entropy measures are more reliable and reasonable for representing the degree of uncertainty. Neutrosophic Küme Üzerinde Yeni Entropi Ölçüsü ve Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları Anahtar Kelimeler Neutrosophic küme,
more » ... hic küme, Tek-değerli neutrosophic küme, Aralık-değerli neutrosophic küme, Entropi ölçüsü, Karar verme Özet: Bu çalışmadaki amacımız, tek-değerli neutrosophic kümeler (SVNSs) ve aralık-değerli neutrosophic kümeler (INSs) için iki yeni entropi ölçüsü oluşturmaktır. Buna ek olarak, oluşturulan entropilerin temel özelliklerini gösterdik. Son olarak, oluşturulan entropi ölçülerinin belirsizlik derecesini temsil edebilmede daha makul ve güvenilir olduklarını gösteren bir sayısal örnek verdik.
doi:10.19113/sdufenbed.441089 fatcat:ufiwfl5rn5hgnhmqjkf7uy4fzy