Church affiliation of the King Dragutin after 1291
Crkvena pripadnost kralja Dragutina posle 1291. Godine

Nemanja Cvitkovac
2019 Bastina  
Немања П. ЦВИТКОВАЦ* ЦРКВЕНА ПРИПАДНОСТ КРАЉА ДРАГУТИНА ПОСЛЕ 1291. ГОДИНЕ Апстракт: Овај рад је настао са циљем да укаже на озбиљне пропусте у историографији, претежно хрватској, који се тичу тумачења црквене припадности српског и "сремског" краља, Стефана Драгутина Немањића, после 1291 године. Од самих почетака критичке историографије у другој половини XIX века, хрватски историчари листом заступају тезу да је 1291. године, тада већ бивши српски краљ, прихвативши папску заштиту, уједно постао
more » ... иту, уједно постао и римокатолик и остао присталица западне хришћанске цркве до краја живота. С обзиром на то да историографија Драгутиново постављање под папску заштиту често посматра као кључни (и једини) доказ за његову припадност Католичкој цркви, у првом делу рада се преиспитују мотиви овог чина уопште, као и то да ли он стварно за собом повлачи и промену црквене припадности. У другом делу рада су анализирани извори који детаљније говоре о Драгутиновим верским осећањима после 1291. године. Кључне речи: краљ Драгутин, црквена припадност, папска заштита, Католичка црква, Православна црква Недуго после силаска са рашког престола, бивши српски краљ Стефан Драгутин Немањић (1276-1282) је од угарског краља добио апанажу на јужној граници Угарске (1284) и постао једна од важнијих личности у политичким превирањима у овом делу Балканског полуострва. Стицај околности га је навео да од 1288. године почне да развија добре односе и одржава преписку са папством. Ове везе ће кулминирати 1291. године када је Драгутин, по свој прилици, примљен под заштиту Свете столице. Тај детаљ је послужио историчарима као полазна тачка у тврдњама да је, примивши папску заштиту, Стефан Драгутин уједно променио веру и постао римокатолик (Rački
doi:10.5937/bastina1948355c fatcat:ewkr7z46dfdqheyxhnxksjjbni