ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Oleksandr M. Kryvonos
2014 Ìnformacìjnì Tehnologì ì Zasobi Navčannâ  
Стаття присвячена проблемі навчання програмування майбутніх учителів інформатики з позиції компетентністного підходу до навчання. У ній розкрито роль і місце задачного підходу в процесі навчання модуля «Процедурне програмування», що є складовою курсу програмування; розглянуто систематизацію складності рівнів задач, що пропонує Д. М. Толленгерова. Описано рівні складності задач (репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький (творчий)), що використані в побудові методичного забезпечення курсу
more » ... забезпечення курсу програмування. А також наведено приклади задач, для конкретних тем, для розв'язання яких студенту необхідно використати навички, які є ключовими для інформаційно-комунікаційно-технологічної компетентності.
doi:10.33407/itlt.v40i2.1005 fatcat:dxvfcbcecnewlmke3fe2caahly