ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ: FES KRİZİ

Tunahan HAZIR
2019 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmamızda, Atatürk dönemi Türkiye ve Mısır ilişkilerini tarihsel süreci de dikkate alarak inceleyeceğiz. İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öncesine dayanmakta olup Cumhuriyet sonrasında yaşanılan krizler ile farklı boyutlara ulaşmıştır. Türkiye ve Mısır ilişkileri Kurtuluş Savaşı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında pozitif bir seyirde ilerlemiş fakat daha sonra meydana gelen krizler çerçevesinde diplomatik ilişkiler oldukça gergin bir hal almıştır. Krizlere çözüm arayışında
more » ... e çözüm arayışında sadece iki devletin diplomatik kanalları değil başka ülkelerinde krizlere müdahalesini görmekteyiz. Diğer krizlerden farklı olarak çalışmanın ana başlığı olan fes krizi, iki ülke arasındaki ciddi ve en üst düzeyde sayılabilecek bir diplomatik kriz olarak nitelendirilmektedir. Çalışmamızda, edindiğimiz bilgiler ışığında krizin nasıl geliştiğine, boyutlarına ve çözüme nasıl gidildiğine değinilecektir. Abstract In this study, the period of Atatürk in Turkey and Egypt will examine the historical process taking into account their relationship. Relations, before the establishment of the Republic of Turkey is based on the crises experienced after the Republic has reached with different dimensions. but then it progressed within the framework of diplomatic relations crisis occurring in a positive trend in relations with Turkey and Egypt Independence War and the first years of the Republic has become quite tense. In the search for solutions to the crises, we see not only the diplomatic channels of the two states but also the interventions in crises in other countries. Unlike other crises, the fes crisis, which is the main topic of the study, is considered as a serious and high level diplomatic crisis between the two countries. In this study, how the crisis develops, its dimensions and how to solve it will be discussed in the light of the information we have obtained.
doi:10.17719/jisr.2019.3584 fatcat:2ys7rsgstva7xkhgfcjfqfut34