A rare benign tumor of the head and neck: Chemodectoma

Yakup Yegin
2017 Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine  
Carotid body tumor, also known as chemodectoma, is a rare tumor that arises from the neuroendocrine tissue of carotid body. It originates from the neural crest. The majority of these tumors are benign but they may also be clinically malignant. Surgical resection of carotid body tumor is the only curative treatment and it should be considered as the first treatment option. In this article, we present the diagnosis, treatment and follow-up stages of the patient, who had undergone surgical
more » ... ne surgical excision due to carotid tumor chemodectoma and could not be devascularized after the preoperative polyvinyl alcohol embolization, and review current literature. A rare benign tumor of the head and neck: Chemodectoma ÖZ Kemodektoma olarak da bilinen karotis cisim tümörleri (KCT) karotis cisim nöröendokrin dokularından kaynaklanan nadir bir tümördür. Nöral krest kökenlidir. Bu tümörlerin çoğu benign karakterdedir ancak klinik olarak malign karakterde de olabilir. Karotis cisim tümörlerinin cerrahi rezeksiyonu tek küratif tedavi şekli olup ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Bu makalede karotis tümör kemodektoma nedeniyle ameliyat öncesi polivinil alkol embolizasyonu sonrasında devaskülarize edilemeyen ve cerrahi eksizyonu yapılan hastanın tanı, tedavi ve takip aşamaları sunuldu ve güncel literatür bilgileri gözden geçirildi. Anahtar sözcükler: Karotis cismi tümörü; kemodektoma; embolizasyon; polivinil alkol.
doi:10.5606/fng.btd.2017.010 fatcat:f6rucbsghjcgpohjan6xtjpec4