Aile Hekimliği Polikliniğinde Multipl Miyelom Olgusu

Öztürk Özer A
2014 Konuralp Tip Dergisi  
ÖZET Multipl miyelom, kemik iliğinde plazma hücrelerinin malign proliferasyonu olup, klinik spektrumu sebebi bilinmeyen monoklonal gammopatiden plazma hücreli lösemiye kadar değişebilmektedir. Hastaların başvuru şikayeti genellikle kemik ağrıları, patolojik kırıklar ya da tekrarlayan enfeksiyonlardır. Bu olgu sunumunda amacımız, birinci basamakta tespit etmiş olduğumuz bir multipl miyelom olgusunu sunarak, toplumda nadir görülen hastalıkların da aile hekimleri tarafından tanınmasının ve ikinci
more » ... nmasının ve ikinci veya üçüncü basamağa sevk kriterlerinin bilinmesinin önemini vurgulamaktır. SUMMARY Multiple myeloma, malignant proliferation of plasma cells in the bone marrow, has clinical spectrum varying from monoclonal gammapathy with unknown etiology to plasma cell leukemia. The presenting symptoms of the patients are usually bone pain, pathologic fractures or repeating infections. Our aim in this case report is, by reporting a multiple myeloma case at primary care, to emphasize the importance of recognition of either rare cases in the community and knowing the criteria of sending a patient to secondary or tertiary care settings.
doi:10.18521/ktd.54175 fatcat:hz6etzfu6nh2joocqvwjm2vrtm