"ADAPTIVE REUSE" ON THE EXAMPLE OF "OLD MILITARY LAUNDRY"
"ADAPTIVE REUSE" NA PRZYKŁADZIE "STAREJ PRALNI WOJSKOWEJ

Robert Cypryjański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Zakład Teorii Konstrukcji, Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli, Krzysztof Wierzbicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Zakład Teorii Konstrukcji, Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli
2017 space&FORM  
The article analyses process of change from "Old Laundry" building to a new office of Danish IT company. Detailed studies included the origins of the "Old Laundry" and its adaptation to the new functions, taking into account issues occurred during the development of the project. Article presents remodelled look of the building emphasising most characteristic element and details of the reconstruction. STRESZCZENIE W artykule przeanalizowano proces przemiany budynku "Starej Pralni" na obecną
more » ... lni" na obecną siedzibę filii duńskiej firmy informatycznej. Szczegółowe badania objęły historię powstania "Starej Pralni" oraz jej adaptację do nowej funkcji z uwzględnieniem problemów, jakie pojawiły się podczas budowy. Ukazano obecny wygląd budynku zwracając uwagę na najbardziej charakterystyczne elementy przebudowy oraz szczegóły wykończenia. Słowa kluczowe: adaptacja, Fort Prusy, przebudowa.
doi:10.21005/pif.2017.29.b-01 fatcat:4ddtbzcuandyreyyjtrwugosga