Akne Skar Oluşumu ve Tedavisi

Hayriye Sarıcaoğlu
2020 Turkderm  
Giriş Akne skarı, yüzdeki skarların en sık rastlanan sebebi olup adölesan bireylerde üzüntü, depresyon, özgüven kaybı ve geri çekilme gibi psikososyal stres kaynağı idi 1 . Aknenin erken ve etkili tedavisi skar oluşumunu büyük ölçüde önleyecektir, hedef skar gelişmeden önce tedavi edebilmektir. Akne skarlarının alt tipleri, hastanın öncelikleri ve beklentileri, akne skar şiddeti, hekimin hedefi, tedavi maliyeti, yan etki profili, hastanın psikolojik ve emosyonel durumu tedavi seçiminde önemli
more » ... seçiminde önemli rol oynar. Tedavide; ablatif CO 2 ve Er:YAG lazerler, non-ablatif lazerler, dermabrazyon, dolgu maddeleri, subsizyon, punch eksizyon, yağ greftleri ve kimyasal peeling gibi yöntemler değişik başarı oranları ve yan etki profilleri ile kullanılabilmektedir 2-5 . Akne skar türleri Akne lezyonlarının iyileşme sürecinde enflamasyona bağlı eritem ve pigmentasyon gelişebilir. Erken dönemde antienflamatuvar tedavi bu yan etkiyi önleyebilir. Granülasyon fazında erken dönemde tip III kolajen hakim iken olgun akne skar dokusunda tip 1 kolajen hakimiyeti vardır. Yara iyileşme sürecinin remodeling fazındaki yapım/yıkım imbalansı sonucu, yeni kolajen doku oluşumu ya da doku hasarı/kaybı Acne scars pose a major social and psychological problem in adolescence as much as acne vulgaris itself. Various clinical types of acne vulgaris may affect superficial and/or deep dermis leading to formation of various skin stains and scars. These can manifest as simple erythema and pigment changes as well as hypertrophic or atrophic scars. The most important step in treating acne scars is an effective treatment of the early inflammatory acne to prevent formation of a scar. Once a scar develops, various physical and chemical skin restoration methods or defect repair methods are used to minimize signs. Abstract Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Prof. Dr. Hayriye Sarıcaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Akne vulgarisin kendisi kadar akne skarları da adölesan çağda önemli sosyal ve psikolojik sorun oluşturmaktadır. Akne vulgarisin farklı klinik tipleri, yüzeyel ve/veya derin dermisi etkileyerek farklı leke veya skar oluşumuna yol açabilirler; sadece eritem ve pigment değişiklikleri ile kendini gösterebileceği gibi, hipertrofik veya atrofik skar tipleri gelişebilir. Akne skarlarının tedavisinde en önemli basamak, skar oluşumunu önlemek için erken enflamatuvar aknenin etkili tedavisidir. Skar geliştikten sonra da çeşitli fiziksel ve kimyasal deri yenileme yöntemleri uygulayarak veya defekt onarıcı yöntemler ile belirtiler en aza indirilir.
doi:10.4274/turkderm.galenos.2020.67442 fatcat:yz2slqfkure3fgmoqqmdfq26um