Odnos osobnih prava vjernika u Crkvi i temeljnih ljudskih prava

Marija Džinić
2020 Obnovljeni život  
Klasifikacija osobnih prava vjernika u Crkvi jedna je od većih novina Zakonika kanonskoga prava iz 1983. godine. Veliki utjecaj na pokretanje toga pitanja imao je, u prvom redu, Drugi vatikanski koncil. Iščitavajući dokumente Koncila, jasno se očituje zahtjev za uvažavanjem ne samo obveza, nego i prava vjernika u Katoličkoj crkvi. Ništa manje doprinosa nije ostavila ni Opća deklaracija o ljudskim pravima, dokument koji u svoj centar stavlja ljudsko dostojanstvo, na koje poziva i nauk Crkve.
more » ... a i nauk Crkve. Analizirajući odnos osobnih prava vjernika u Crkvi te ljudskih prava općenito, autorica pokušava ukazati na međusobne sličnosti i različitosti tih dvaju sustava.
doi:10.31337/oz.75.2.2 fatcat:gt3fvqre6re2dh67d375ijt2gi