W sprawie zgodności z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. unormowań umożliwiających odbywanie posiedzenia Sejmu, komisji lub podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na porozumiewanie się na odległość

Bogusław Przywora
2020 Przegląd Sejmowy  
doi:10.31268/ps.2020.56 fatcat:3wmukzlf7jhwlewd2p2igtclt4