Współczesna polityka Chin wobec religii

Małgorzata Religa
2020 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Ostatnie czterdzieści lat reform i otwarcia w Chinach przyniosło wiele zmian i poprawek w polityce państwa chińskiego wobec religii. Została ona włączona do ogólnej polityki państwa i uznana za ważną część pracy partii. Podstawą teoretyczną państwowej polityki religijnej jest "Teoria religii o cechach chińskich". W 2015 r. Xi Jinping po raz pierwszy stwierdził potrzebę "uporczywości w sinizacji religii". Jego rozumienie "sinizacji" dotyczyło nie tylko religii obcych, takich jak islam czy
more » ... ak islam czy chrześcijaństwo, ale także rdzennego daoizmu, co oznacza, że we współczesnym oficjalnym języku ChRL termin "sinizacja religii" ma nowe znaczenie, różni się od bardziej tradycyjnego rozumienia tego słowa. W rzeczywistości został przetłumaczony na publikacje w języku angielskim jako "chińskie wyznanie religii"; jeszcze bardziej stosownym tłumaczeniem byłaby jednak "ChRLizacja religii", ponieważ "sinizacja" oznacza przede wszystkim posłuszeństwo zasadom KPCh i "dostosowanie się do potrzeb społeczeństwa socjalistycznego". W tym artykule zarysowano ewolucję teorii religii z chińskimi cechami, tak jak jest ona rozumiana i prezentowana w oficjalnych publikacjach, oraz spróbowano przeanalizować zakres założonej "sinizacji religii" we współczesnych Chinach.
doi:10.18290/rh20689-9 fatcat:ou7o6lpsf5g3dbewvyzyqxnkxq