Veiklos pedagogikos praktika

Vytautas Šernas
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnis skiriamas teoriniams veiklos pedagogikos pamatams apsvarstyti ir galimam praktiniam jos pritaikymui bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklose. Ugdymo tikslas yra suteikti ne tik žinias, bet ir gebėjimus, išmokyti mokinius taikyti įgytas žinias praktikoje. Straipnyje aptariama veiklos proceso struktūra, veiklos pedagogikos istorinė raida. Analizuojami veiklos pedagogikos principai, pristatomi mokinių aktyvinimo formos ir metodai. Straipnyje taip pat kalbama apie veiklos pedagogikos
more » ... klos pedagogikos pritaikymo Lietuvoje galimybes. Paskutiniame skirsnyje pateikiami veiklos ugdomojo proceso pedagoginiai reikalavimai.
doi:10.15388/actpaed.1996.03.9392 fatcat:j2gi3nojtvcpfnhbr4hj34c4ba