Düzce İlindeki Mutfak Çalışanlarının Genel Bilgileri ile Kaza Geçirme Oranlarının İncelenmesi

Mete Han Üner
2019 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Mesleki eğitim yalnızca işin nasıl yapılacağı ile ilgilenmeyen, aynı zamanda çalışma güvenliğini de kapsayan bir alan olarak bilinmektedir. Mesleki eğitim alanında yapılan araştırmalar, eğitim seviyesi arttıkça iş kazalarına karşı kaderci bakış açısının azaldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra mesleki eğitimden bağımsız olarak sektöre yönelik iş güvenliği eğitimleri de kazaların önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı mutfak çalışanlarının iş güvenliği
more » ... arının iş güvenliği alanındaki kaza geçirme oranlarını değerlendirmektir. Araştırmada, Düzce ilindeki mutfak çalışanlarının kaza geçirme oranlarını değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki olarak ortaya konulmuş, değişkenler üzerine "t testi" ve "tek yönlü varyans analizi" uygulanmıştır. Analizler doğrultusunda, demografik bilgileri temel alınan mutfak çalışanlarının kaza geçirme oranlarının yüksek olduğu gözlemlenmiştir ve çalışmanın sonunda, bu oranların düşürülmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. ABSTRACT Vocational education is known as an area that not only deals with how to do work, but also includes working safety. Research in the field of vocational education shows that the fatalistic view of occupational accidents decreases as the level of education increases. In addition to this, occupational safety trainings for the sector,
doi:10.29130/dubited.502022 fatcat:d4enmx7wwjaj7bqnk2a57ncrym