Problemi sodobnega v starševstva kot izziv za v nadaljnje izobraževanje. Rezultati raziskave

Nives Ličen, Klementina Bajec, Maja Furlan, Senka Jerončič, Ana Jovanovič, Jana Nusdorfer
2004 AS: Andragoška Spoznanja  
Avtorice prikazujejo rezultate raziskave, ki sodi na podrocje druzinske andragogike. Ugotavljajo, da sodobno izobrazevanje za druzinsko zivljenje izhaja iz potreb starsev, ki nimajo jasno izoblikovanih druzinskih vlog. DruŽinski clani se medsebojno vzgajajo, ko konstruirajo svojo biografijo. Starsi so zaskrbljeni za svoje otroke, zelijo jim čimvec ponuditi, da bi hili v zivljenju uspdni, hkrati od otrok tudi veliko pricakujejo. Potrebujejo znanja o druZinskem zivljenju in znanja, kako se ob
more » ... nja, kako se ob otrocih uCiti. Izobrazevanje mora biti zaradi hitrih sprememb in individualiziranih druzinskih zgodb inovativno.
doi:10.4312/as.10.1.57-65 fatcat:qootlhcbvracjkmkr4kav56w6u