Eesti ja soome sõnalugemistestide võrdlus

Piret Soodla, Maigi Vija, Renate Pajusalu
2013 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat  
Ülevaade. Artiklis analüüsitakse kahte lugemistesti -sõnaloendi lugemise testi ja sõnade äratundmise testi -võrdlevalt eesti ja soome keeles. Uurimusel on kaks eesmärki: hinnata nimetatud testide eesti-ja soomekeelsete versioonide omavahelist vastavust ja arendada lugemistestide võrdlemise meetodeid. Testide võrdlemisel rakendatakse paralleelselt testide keelelist analüüsi, täiskasvanud lugejate testitulemuste ning laste testisoorituste ja intervjuude analüüsi. Tulemused osutavad nimetatud
more » ... avad nimetatud testide suurele sarnasusele. Teste ei saa siiski pidada identseteks eesti ja soome keeles, seda osalt mõningaste erinevuste tõttu testides endas ning osalt keeleliste iseärasuste tõttu. * Võtmesõnad: testimine, hindamine, lugemisoskus, eesti keel, soome keel * Artikkel on valminud Euroopa Sotsiaalfondi programmi Eduko alamprojekti nr. 30.2-10.2/1247, Eesti Teadusfondi grandi nr 9101 ja sihtfinantseeritava teema SF 0180056s08 toel. EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMAT 9, 279-296
doi:10.5128/erya9.18 fatcat:cn6hlb5otjei7hvwfje7xy7m5y