Morgagni-Steawart-Morel sendromu: Olgu sunumu

Emrah Doğan, Marwa Mouline
2019 Turkish journal of clinics and laboratory  
Hyperostosis frontalis interna (HOFI) is characterized by the benign growth of the inner plate of the frontal bone. It is most common in older women. Etiology is unknown. Morgagni-Stewart-Morel syndrome (MSM) is characterized by HOFI, obesity, hirsutism and mental illnesses but these associations are mostly based only on case reports. MSM syndrome is a misunderstood and less reported pathology. The clinical presentation is not well defined and its finding is usually coincidental. The patient
more » ... tal. The patient may present variable symptomatology. The idea that we should keep in mind is that HOFI represent the main pattern of MSM. Thus, it is highly important to specify the presence and degree of HOFI in radiological reports. Öz Hiperostozis frontalis interna(HOFI) frontal kemiğin iç tabulasının iyi huylu büyümesi ile karakterizedir. En sık yaşlı kadınlarda görülür. Etiyoloji bilinmemektedir. Morgagni-Stewart-Morel sendromu (MSM); HOFI, obezite, hirsutizm ve zihinsel rahatsızlıklar ile karakterizedir ancak bu ilişkiler çoğunlukla vaka raporlarına dayanır. MSM sendromu daha az anlaşılan ve bildirilen sendromdur. Hasta çeşitli semptomlar gösterebilir. HOFI'nin MSM'nin bir paterni olduğu akılda tutulmalıdır. Radyolojik raporlamada bu nedenle HOFI varlığını ve derecesini belirtmek önem teşkil eder. Anahtar kelimeler: Morgagni-Stewart-Morel sendromu; hiperostozis frontalis interna Corresponding author * : Emrah Doğan,
doi:10.18663/tjcl.453912 fatcat:taygdgffrbfwzmocotadsmsdbe