МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ НЕЛІНІЙНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Yuliia I. Ovsiienko, Leonid O. Fleganov
2011 Ìnformacìjnì Tehnologì ì Zasobi Navčannâ  
Стаття присвячена обґрунтуванню методики формування практичних вмінь і навичок розв'язання задач прикладного змісту на відшукання нелінійних емпіричних залежностей методом найменших квадратів за допомогою комп'ютерної техніки під час вивчення дисципліни "Вища математика (за фаховим спрямуванням)" студентами агрономічного факультету.Розглянуто алгоритм знаходження параметрів нелінійних залежностей (гіперболічної, степеневої, показникової, експоненційної, логістичної) методом найменших квадратів
more » ... айменших квадратів за допомогою комп'ютерної техніки на змістовних прикладах з агробіології.Стаття містить методичну розробку лабораторно-практичного заняття з навчальної дисципліни "Вища математика (за фаховим спрямуванням)" на відшукання емпіричних залежностей методом найменших квадратів.
doi:10.33407/itlt.v21i1.336 fatcat:k7lgdnf23jdl5afkmeeb64qr4y