Рийна діяльність прудкої ящірки в умовах Присамар'я

V. Y. Gasso
2019 Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель  
Представлено результати досліджень обсягів рийної діяльності прудкої ящіркиу степовому та лісовому (суховатий бір) біогеоценозах Присамар'я. Визначено гли-бину занурення та довжину ходу нір, об'єм та масу винесеного на поверхню ґрунтуяк з однієї нори, так й у перерахунку на гектар. Встановлено, що нори прудкої ящір-ки можуть відрізнятися за будовою у двох типах біогеоценозів. Об'єм та маса ґрун-ту, який виноситься з однієї нори на поверхню, більші у бору на 20 % та 280 % відпо-відно. Однак у
more » ... о-відно. Однак у перерахунку на гектар лише маса винесеного ґрунту достовірно біль-ша в лісовій екосистемі.
doi:10.15421/441620 fatcat:li357qs3qrhhtpgn3xit37e3be