Ramowy katalog kompetencji cyfrowych [book]

Andrzej Klimczuk; Justyna Jasiewicz; Mirosław Filiciak; Anna Mierzecka; Kamil Śliwowski; Małgorzata Kisilowska; Alek Tarkowski; Jacek Zadrożny;
2015 Zenodo  
Opracowując "Ramowy katalog kompetencji cyfrowych" dążyliśmy do powiązania kompetencji cyfrowych z konkretnymi korzyściami, jakie użytkownicy mogą odnieść w poszczególnych obszarach życia. W pracy nad Katalogiem korzystaliśmy z doświadczenia i wiedzy wszystkich członków zespołu autorskiego, łącząc doświadczenie dydaktyczne i trenerskie z refleksją akademicką. Korzystaliśmy z dorobku instytucji wcześniej pracujących nad podobnymi katalogami – ważnymi punktami odniesienia są dla nas: "Cyfrowa
more » ... a nas: "Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych" przygotowany przez Fundację Nowoczesna Polska, materiały opracowane w ramach projektu DIGCOMP realizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies, Oxford Internet Institute. Najważniejszym jednak punktem odniesienia była ekspertyza "Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+" przygotowana przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zamówienie Stowarzyszenia Miasta w Internecie, w ramach "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu", realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS. Ekspertyza ta zawiera katalog funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób powyżej 50. roku życia. Jednocześnie jest pierwszą próbą wypracowania praktycznego katalogu kompetencji w oparciu o koncepcję funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przy jego tworzeniu opieraliśmy się na teoretycznym modelu opracowanym w ramach projektu "Poza stare i nowe media. Kompetencje komunikacyjne Polaków", realizowanego przez Centrum Cyfrowe w latach 2012-2013. Katalog ten został przygotowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb seniorów, wynikających np. ze zwiększonego zainteresowania zdrowiem, mniejszego zaś wychowaniem dzieci.
doi:10.5281/zenodo.4474701 fatcat:qlwe22x6ordhlp4ts7x325bf34