Ilgalaikio hipotekinio kreditavimo strategija

Salomėja Jasinskaitė, Leonas Simanauskas
1998 Ekonomika  
Straipsnyje nagrinėjamos ilgalaikį hipotekinį kreditavimą stabdančios priežastys ir priemonės, galinčios sumažinti šių priežasčių įtaką. Kadangi ilgalaikis kreditavimas sąlygoja didesnę paskolų negrąžinimo (kredito), palūkanų normos ir likvidumo rizikas, siūloma Lietuvos kreditų rinkoje diegti inovacijas, kurios suteiktų galimybę efektyviau šias rizikos rūšis valdyti. Pagrindinės siūlomos priemonės yra teikti kintamos palūkanų normos hipotekines paskolas, papildyti kredito įstaigų refinansavimo
more » ... taigų refinansavimo šaltinius hipotekos obligacijomis ir steigti specializuotus hipotekos bankus, kurių refinansavimo lėšų pagrindas būtų kapitalo rinkos vertybiniai popieriai.
doi:10.15388/ekon.1998.16472 fatcat:crzk3epxyvbshhskm3z44pwn5u