Методика формування простору електронної взаємодії у межах об'єднаної територіальної громади

S. P. Kandziuba, O. V. Kravtsov, O. M. Tytarenko
2015 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
Основна складність реалізації проектів у сфері електронного врядування на місце-вому рівні полягає не в застосуванні конкретних технологій, а в організації процесуприйняття відповідних стандартів і узгодження архітектури електронної взаємодіїрізних організацій, підприємств та органів публічної влади. Розглянуто складові роз-робки такої архітектури з метою розбудови єдиної системи електронної взаємодії. Роз-глянуто основні особливості моделей архітектури інформаційних систем EA та SOA інабору
more » ... ндартів GIF. Розглянуті основні рамкові моделі, що описують архітекту-ру інформаційних систем та приклади їх застосування у процесі розбудови електро-нної взаємодії в суспільстві. Запропоновано шляхи формування цілісної архітектурисистеми електронної взаємодії та напрями проведення обстеження сучасного станупростору електронної взаємодії об'єднаних територіальних громад з використаннямадаптованої методології розробки архітектури підприємства.
doi:10.15421/151551 fatcat:qqhltwkcevgpro6nd7ogj4pxg4