AUTARKY IN A SOLUTION OF FOOD SECURITY
АВТАРКІЯ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Halyna Kundieieva, Olga Solomka, Tetiana Shved
2019 Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki  
Кундєєва Галина Олексіївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна ORCID ID: 0000-0003-0513-8263 g_a_k@ukr.net Соломка Ольга Миколаївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5137-1934 olga_solomka@ukr.net Швед Тетяна Володимирівна старший викладач кафедри економічної
more » ... и економічної теорії, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9385-4819 shtv2001@ukr.net АВТАРКІЯ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ Досліджено дві концепції забезпечення продовольчої безпеки -виробничу і споживчу. З'ясовано, що теоретичним підґрунтям досягнення продовольчої безпеки стає екоцентризм з необхідністю регулятивної дії з боку держави. Обґрунтовано визначення моделі забезпечення продовольчої безпеки, яка враховує засади «базових» моделей: автаркійної, імперської, динамічної, інноваційної. Запропоновано авторську дефініцію автаркії. Доведено доцільність зміни моделі споживання та виробництва. Ключові слова: продовольча безпека; екоцентризм; людиноцентризм; автаркія; циркулярна економіка; органічне сільське господарство; самодостатність країни і людини; модель споживання та виробництва. Постановка проблеми. Серед «Цілей сталого розвитку», що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку в 2015 році, друге місце займає подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. Вагомість вирішення цього питання пов'язана з тим, що здоров'я і тривалість життя людини майже на 60 % залежить від характеру харчування. Разом із тим, рівень і якість продовольства, що споживається населенням, значною мірою характеризують ступінь соціально-економічного розвитку держав. Продовольча безпека в усіх її проявах відображає здатність держави забезпечити збалансованість та стійкість економічного розвитку. Тільки за умови стабільності на внутрішньому продовольчому ринку держава здатна проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику.
doi:10.31651/2076-5843-2019-1-93-101 fatcat:xrmbskvbpbatvhpd4iy2ejjgrm